De Nederlandse school

Het bestuur

Letterland is gestart uit behoefte van ouders om hun kinderen naast de reguliere dagschool ook Nederlands taal- en cultuuronderwijs te laten volgen. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Kwalitatief onderwijs
Wij zien als belangrijkste taak van onze school het geven van kwalitatief goed onderwijs. Daarom bieden wij Nederlands primair onderwijs aan Nederlandstalige en Vlaamse kinderen in Stuttgart en omgeving. We streven ernaar dat onze leerlingen de Nederlandse taal goed beheersen, met veel plezier met onze taal en cultuur bezig zijn en contact hebben met andere Nederlandstalige kinderen. Wij zetten in op een kwalitatief stabiel leerkrachtenteam met bij voorkeur maximaal twee groepen per leerkracht, zodat kinderen op hun eigen niveau onderwezen kunnen worden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:

  • Ben Butot - voorzitter 
  • Dick Scholten - penningmeester
  • Ellen Schmidt - secretaris 

Daarnaast werken we met een enthousiast en bekwaam leerkrachtenteam.