De Nederlandse school

Lesmethode

Letterland biedt primair onderwijs in de Nederlandse taal aan Nederlandstalige en Vlaamse kinderen in Stuttgart en omgeving. Op onze Nederlandse school Stuttgart wordt les gegeven aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs (leeftijd van 4-14 jaar). In niveau kunnen de kinderen maximaal 2 jaar achter lopen op leeftijdsgenoten in Nederland.

De lessen zijn een aanvulling op het onderwijs van de dagschool, wat inhoudt dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden. Kinderen zijn bovendien afkomstig van verschillende scholen en uit meerdere plaatsen. 

Groep 1 en 2
Er is een kleuterklas (groep 1 en 2) met kinderen tussen de 4 en 6 jaar. In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op het spreken van het Nederlands. Veel kinderen verstaan het wel, maar durven het nog niet echt te spreken. We streven ernaar dat het kind de spreekangst kan overwinnen en zich prettig gaat voelen om deze taal te gebruiken. We maken gebruik van de Leessleutel, een methode die ook in Nederland op veel scholen wordt toegepast. Er wordt gewerkt aan de woordenschat, maar ook aan belangrijke voorbereidende oefeningen op het latere lezen en schrijven.

Groep 3
Daarna volgt groep 3, met kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar. Hier leren de kinderen lezen en schrijven in het Nederlands. In deze groep volgen we de methode 'De Leessleutel voor groep 3'.

Groep 4 t/m 8
Groep 4 en 5 worden onderwezen door één leerkracht en vaste hulpouders en de groepen 6 t/m 8 door de vierde leerkracht, waar nodig ook met ondersteuning van hulpouders. De hogere groepen (leeftijd 7 - 14 jaar) delen klassikale momenten met meerdere groepen bij elkaar, maar hoofdzakelijk wordt het taalonderwijs op het niveau van het kind in groepjes aangeboden. Groep 4 t/m 8 werkt met 'Taal op Maat' en 'Spelling op Maat', een gevarieerd onderwijsaanbod, waarbij er aandacht is voor spelling, lezen, schrijven en spreken van het Nederlands.


We geven elke woensdagmiddag van 15.30u - 17.30u Nederlandse les. Daarbij houden we ons aan de Duitse richtlijnen voor wat betreft vakanties.