De Nederlandse school

Toelatingseisen

Toelating tot de Nederlandse school Stuttgart
Letterland biedt onderwijs aan basisschoolleerlingen in drie heterogene groepen. Doordat het onderwijsteam klein is en er slechts wekelijks wordt onderwezen, is onze school genoodzaakt keuzes te maken aan welke leerlingen wij onderwijs kunnen bieden om kwaliteit te blijven waarborgen.

Om in groep 1 of 2 opgenomen te worden moet het kind in ieder geval Nederlands kunnen verstaan. Het beste is natuurlijk wanneer de taal ook al goed gesproken wordt. Mocht een kind na twee jaar groep 1 en 2 nog steeds geen Nederlands spreken, dan kan het helaas niet langer op school blijven. Het is daarom heel belangrijk dat de ouders thuis veel met het kind in onze taal spreken en lezen. 

Om in groep 3 of hoger toegelaten te kunnen worden moet het kind goed Nederlands spreken.

Aanmeldingscriteria:

  1. We onderwijzen kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs biedt Letterland geen lessen aan.
  2. Letterland accepteert kinderen in de kleutergroep die het Nederlands goed kunnen verstaan. Vanaf groep 3 moet de leerling het Nederlands goed kunnen verstaan en spreken.
  3. Het volgen van de lessen is niet voldoende om het taalniveau van de kinderen op peil te houden, de ouders zijn verantwoordelijk voor een brede taalverwerving van de kinderen buiten de lesuren.
  4. Er wordt van ouders verwacht dat zij dagelijks met hun kinderen Nederlands spreken, voorlezen of samen lezen en vanaf groep 4 de woordpakketten oefenen.
  5. Letterland heeft door zijn kleine schaal helaas weinig mogelijkheden om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen aan te nemen. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte van het individuele kind. Kinderen moeten het gewenst niveau kunnen bijbenen, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en in de groep mee kunnen draaien.