De Nederlandse school

Ouderbijdrage

Schoolkosten

De ouderbijdrage/schoolgeld die we vragen omvat de kosten voor de lessen, de boeken, het verbruiksmateriaal en verzekering. De ouderbijdrage bedraagt per volledig schooljaar €540,- per leerling (bij meerdere kinderen: 2e kind €350, 3e kind €260, 4e kind €210). Ouders wiens werkgever 50% of meer bijdraagt aan de schoolkosten betalen een bedrag van €960 per leerling per volledig schooljaar.

Vrijwillige ouderbijdrage

Er wordt van ouders verwacht dat ze ervoor zorgen dat het kind zijn huiswerk onder toezicht of met hulp van de ouder maakt. Maar ook wordt de ouder aangesproken op een brede taalverwerving en de mogelijkheden hiertoe. Bovendien verwacht Letterland dat de ouders betrokkenheid tonen bij de school en zich inzetten voor de school, waaronder:

  • Hulpouder als ondersteuning bij de lessen
  • Organisatie van buitenschoolse activiteiten
  • Organiseren van de bibliotheek
  • Werving van sponsoren
  • Input voor website en Facebook